• გთავაზობთ გერმანული ენის შესწავლის მსურველთათვის კურსებს შემდეგი დონეებისთვის:
    DaF A1, DaF A2, DaF B1, DaF B2;

გერმანული ენის შესწავლას შესაბამის დონეზე დროის მოკლე მონაკვეთში გერმანულენოვან ქვეყნებში Au Pair-ად მუშაობის მსურველთათვის;
მომზადებას  გერმანული ენის სხვადასხვა სასერტიფიკატო  გამოცდებისთვის:
DaF A1, DaF A2, DaF B1, DaF B2;
Start Deutsch 1, Start Deutsch 2;
Fit in Deutsch 1, Fit in Deutsch 2;